• Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Välmående kommer inifrån

Coachning och konsultation - på väg mot välbefinnande

Möt mig - Marie Carlsson

Vi kan inte fly från stressen – vi kan däremot bli medvetna om hur vi kan förhålla oss till den för att må så bra som möjligt. Genom att lägga fokus på här och nu och med inriktning på framtiden skapas och stärks den inre tryggheten att tro på sig själv och sin egen förmåga.
 

Förr, långt tillbaka i tiden räddade stress liv. Det handlade om att fly, fäkta eller att spela död (kollaps) för att överleva.
 

Idag är det stress som tar liv! Redan 1903 skrev man om ett fenomen som tar kål på människor. Man kan enkelt säga att det handlar om liv och död – stora saker att arbeta med!
 

I dagens snabba samhälle hinner inte hjärnan stänga av – kroppen är hela tiden beredd på att fightas. Stress är ett av våra allra största folkhälsoproblem som leder till bl a sänkt välbefinnande och sämre livskvalitet.

 

Stressrelaterad ohälsa är det som ligger bakom ökade sjukskrivningar. Enligt prognoser kommer det att leda till stora kostnader i framtiden. Kurvan pekar brant uppåt – tendensen har pågått i flera år och utvecklingen kommer att fortsätta att accelerera. Behovet är stort – alla vill må bra och att satsa på hälsofrämjande insatser för att minska det som får oss att må dåligt är fördelaktigt för alla; både samhället men viktigast av allt den enskilda individen.​
 

Vi kan inte fly från stressen – vi kan däremot bli medvetna om hur vi kan förhålla oss till den för att må bra.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Hälsosammare liv
Återhämtning
Inre lugn
Stress
Balans
Fokus

Var lycklig i detta ögonblick, detta ögonblick är ditt liv

Ursula K le Guin

Jag arbetar hälsofrämjande och i ett coachande förhållningssätt med att förebygga stressrelaterad ohälsa främst hos individer men även grupper. Det innebär bl a att jag ger dig inspiration till att anta utmaningar och att jag kan vara ett stöd när tillvaron blir alltför spretig. Arbetet sker utifrån ett helhetstänk och via individens egna förutsättningar, behov och önskemål.

Oftast behövs det enbart enkla och effektiva verktyg och/eller metoder för att komma tillrätta med det som är orsaken. I företag, organisationer kan jag vara den som stödjer och vägleder arbetstagare när det upptäcks tidiga signaler på att individen inte mår bra; helt enkelt en stödfunktion för förändring och utveckling i verksamheten.

 

Jag arbetar med naturbaserad stresshantering och genom naturupplevelser inspirerade av Shinrin-Yoku, skogsbad. Genom lugna vandringar som innehåller bl a sinnesupplevelser hjälper jag dig att bli lugnare, hitta balans och mer fokus. Att tillbringa en stund i naturen har många fördelar t ex att vi ökar välbefinnandet, stärker immunförsvaret, bättre sömn, lindrar nedstämdhet, mer energi och en känsla av harmoni och glädje. En lagom och hälsosam kombination av aktivitet och avslappning ger och skapar goda förutsättningar för att må bra.

 

Mitt arbete är inspirerat av Aaron Antonovsky´s tankar kring den kända teorin, KASAM; känslan av sammanhang. Känslan av sammanhang innebär att man upplever omvärlden och situationer som man ställs inför som meningsfulla, begripliga och hanterbara.

 

Fokus i mitt arbete är att förstärka det friska hos människan och plocka fram styrkor så att man kan arbeta aktivt med dessa. Målet är att kunna bidra till att främja livsstilsförändringar som ger långsiktigt välbefinnande och balans i vardagen.

 

Coaching är ingen terapi eller rådgivning och du får inga färdiga svar eller lösningar. Förutsättningen är att du har en vilja och en önskan att utvecklas som person. Däremot kommer jag att ställa frågor till dig som gör att du börjar att reflektera. Jag arbetar KBT-inriktat med här, nu och framtiden.. Om du känner att du behöver bearbeta det som varit så är det psykolog eller psykoterapeut som du behöver istället.

Kontakta mig